Banner

Gümrük İşlem Takip Kartı

Gümrük işlemlerinizi takip edebilmeniz için gümrük giriş kartı almak.

Gümrük Giriş Kartı için gerekli evraklar;

Nüfus cüzdanı. (Fotokopi) (T.C. Kimlik Numarası)

Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Asıl)

Noter onaylı firma vekaleti (Asıl). (Aşağıda yazılı vekaletin bire bir aynısı)

Kart alacak kişinin imza beyannamesi. (Asıl)

3 adet fotoraf.

Kişinin adına düzenlenmiş maaş icmali. (Asıl)

Firma dilekçesi. (Asıl) (Firmanın antetli kağıda yazılacak)

C2, G veya H Yetki Belgesi. (Fotokopi)

İşe yeni girmiş ise işe Giriş Bildirgesi. (Asıl)

S.S.K.'dan onaylı 4 aylık hizmet dökümü. (Asıl)

Ticaret sicil gazetesi (Asıl veya noter onaylı )

İşe yeni girmiş ise firma antedli kağıdına taahhütname (lüften tıklayınız)

NOT: Dosya bir asıl, bir fotokopi olmak üzere iki adet hazırlanacaktır. Firmalar, işten ayrılan personel(ler)ininin kartını bir dilekçe bildirip iptal ettirdikten sonra, yeni kart için başvurabilirler.

VEKALETNAME

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı'na bağlı kuruluş ve bilimum gümrüklerde, özet beyanı vermeye, taşınan beyanların transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip, sonuçlandırmaya , münferiden mezun ve yetkili olmak üzere ......................................................... vekil tayin ettik.
Araçlarınızı güvenle teslim edebileceğiniz, Gümrüklü TIR parkımız 7 gün / 24 saat hizmetinizdedir.